Koszalin w zdjÍciach

Koszalin przed 1945 rokiem

Koszalin po 1945 rokuKoszalin przed 1945 r


Koszalin 001           Koszalin 002               Koszalin 003                Koszalin 004           Koszalin 005 


  Koszalin 011           Koszalin_012             Koszalin_013            Koszalin_014                 Koszalin_015   

 
    Koszalin 021             Koszalin 022                 Koszalin 023              Koszalin 024                        Koszalin 025

                                                                                                       
     Koszalin 031             Koszalin 032                     Koszalin 033                Koszalin 034                  Koszalin 035    

 
    Koszalin_041            Koszalin_042                         Koszalin_043              Koszalin_044               Koszalin_045   


     Koszalin o51         Koszalin 052            Koszalin 053             Koszalin 054                Koszalin 055

     
     Koszalin 061         Koszalin 062              Koszalin 63            Koszalin 064              Koszalin 065                                                                  


                                                                Koszalin po 1945 r.                                                                                                                                                                                                                                                

      Koszalin_m01         Koszalin_m02             Koszalin_m03             Koszalin_m04             Koszalin_m05     

                                                                                                                    
      Koszalin_m11          Koszalin_m12                 Koszalin_m13              Koszalin_m14            Koszalin_m15       


     Koszalin m21         Koszalin m22                  Koszalin m23              Koszalin m24           Koszalin m25   

 
     Koszalin m31         Koszalin m23                 Koszalin m33                 Koszalin m34            Koszalin m35


      Koszalin m41        Koszalin m42                Koszalin m43                    Koszalin m44              Koszalin m45  
                                          
       Koszalin m51         Koszalin m52              Koszalin m53                    Koszalin m54                Koszalin m55
 
       Koszalin m61        Koszalin m62                 Koszalin m63                 Koszalin m64              Koszalin m65
       Koszalin m71       Koszalin m72                  Koszalin m73                   Koszalin m74                Koszalin m75

  
      Koszalin m81        Koszalin 82                  Koszalin m83                    Koszalin m84                Koszalin m85  
 
      Koszalin m91         Koszalin m92                 Koszalin m093                    Koszalin m94            Koszalin m95     
 
    Koszalin m101          Koszalin m102              Koszalin m103                 Koszalin m104             Koszalin m105   
    Koszalin m111          Koszalin m112                 Koszalin m113                    Koszalin m114              Koszalin m115
    Koszalin m121           Koszalin m122                 Koszalin m123                    Koszalin m124              Koszalin m125

    Koszalin m131           Koszalin m132                 Koszalin m133                     Koszalin m134              Koszalin m135

    Koszalin m141            Koszalin m142                                Koszalin m143                           Koszalin m144              Koszalin m145

     Koszalin m151             Koszalin m152                Koszalin m153                     Koszalin m154            Koszalin m155

     Koszalin m161            Koszalin m162                Koszalin m163                     Koszalinm164           Koszalin m165  

      Koszalin m171           Koszalin m172                Koszalin m163                     Koszalin m174           Koszalin m175

      Koszalin m181            Koszalin m182                Koszalin m183                     Koszalin m184              Koszalin m185

      Koszalin m191             Koszalin m193                  Koszalin m193                      Koszalin m194          

      Koszalin m201              Koszalin m202             Koszalin m203                      Koszalin m204         Koszalin m205  
      Koszalin m211              Koszalin m212              Koszalin m213                     Koszalin m214         Koszalin m217           
       Koszalin m21             Koszalin m222              Koszalin m223                      Koszalin m224         Koszalin m225