Kościernica  - Kösternitz

Wieś położona na trasie Koszalin - Polanów.

Pierwsze wzmianki o miejscowości datują się na rok 1523. Wieś ma tradycje rycerskie rodu von Rahmel. Na przestrzeni dziejów wieś wielokrotnie zmieniała właścicieli a wśród władających pojawiały się takie rodzint jak von Below, Podewils i von Eichman. W XV wieku zbudowano kościół Matki Boskiej Królowej Polski. Budynek był dwukrotnie przebudowywany (XVII i XIX wiek). Kościół znajduje się centralnym miejscu miejscowości na wzgórzu. kosciol_wiezakosciol_bok We wnętrzu kościoła znajdują się witraże kosciol_wnetrzeoraz kamienny ołtarz a przy wejściu przytwierdzono dwie nagrobne płyty dawnych mieszkańców tych ziem. Przed kościołem znajduje się dzwonnicą z dzwonem z XVIII w. oraz pomnik poświęcony ofiarom I wojny światowej pomnik. Za kościołem w kierunku południowym znajduje się wspaniały grobowiec rodzinny w stylu eklektycznym – jego obecny stan nie wymaga komentarza grob1grob2. Funkcjonuje opowieść, ze kościół i grobowiec połączone są podziemnym korytarzem. Dalej w kierunku wsi Wyszewo znajduje się pomnik poświęcony dr. inż. Tadeuszowi Podkówce mrowki_pomnik oraz aleja z kopcami mrówek mrowki_aleja, których badaniem naukowiec poświęcił życie.
W tym miejscu szczególne podziękowania należą się pewnemu młodemu człowiekowi, mieszkańcowi wsi, który oprowadził nas po oklicy.