1. Kościernica -Kösternitz
2. Wyszebórz - Wisbuhr
3. Polanów - Pollnow